فعالیت های دبستان فارابی

 

+ نوشته شده در  شنبه چهارم بهمن 1393ساعت 11:59  توسط حسین جمالی | 
 

سلام

انشااله دانش آموزان درامتحانات شهریورماه موفق باشند.

وبا آمادگی کامل در کلاس درس حاضر شوند.

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم شهریور 1393ساعت 9:56  توسط حسین جمالی | 
 

باسلام

عرض خداقوت خدمت همکاران محترم.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آذر 1392ساعت 11:8  توسط حسین جمالی | 
باسمه تعالی

انشااله  همکاران پایان سال خوبی داشته باشند

                                                                مسوول دبستان

                                                                 حسین جمالی

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم بهمن 1391ساعت 11:24  توسط حسین جمالی | 
ایام سوگواری آقا امام حسین (ع)بر تمام شیعیان آن حضرت تسلیت عرض کر ده انشاالله ازفرمایشات

ایشان درزندگی استفاده کنیم. 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم آذر 1391ساعت 11:10  توسط حسین جمالی | 
باسلام

انشااله با آمادگی لازم برای بازگشایی مدرسه به استقبال مهرماه برویم

                                                                                                   مسوول دبستان

                                                                                                   حسین جمالی

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم شهریور 1391ساعت 15:54  توسط حسین جمالی | 
باسلام

وآرزوی قبولی عبادات

انشاالله ازفیوضات این ماه مبارک استفاده لازم را ببریم

                                                                                            التماس دعا

                                                                                         مسوول دبستان

                                                                                          حسین جمالی

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم مرداد 1391ساعت 10:47  توسط حسین جمالی | 
با توجه به شروع فصل تابستان وايام فراغت دانش آموزان از مدرسه رفتن؛ توجه خانواده ها به برنامه ريزي براي فرزندانشان در اين فصل جلب شده است.

برخي از والدين تمايل دارند فرزندانشان را به كلاس هاي تفريحي ورزشي بفرستند وبرخي ديگر نيز اين ايام را فرصت خوبي براي تقويت بنيه علمي فرزندان تلقي نموده آنان را به سوي كلاس هاي كلاس هاي تقويتي و درسي راهنمايي مي كنند. وبرخي نيز ادغامي از هر دو طيف را براي كودكانشان در نظر مي گيرند. 


در اين نوشتار سعي داريم مطالبي به خانواده ها ارائه دهيم تا براي كودكانشان دراين ايام بهتر برنامه ريزي كنند. نكته اول ومهم اين است كه نام نويسي كودكان در كلاس هاي تقويتي تفريحي و ورزشي شرط اول پر كردن اوقات فراغت آنها نيست . برخي از والدين آ نچنان وقت روزانه فرزندانشان را با كلاس هاي مختلف پر مي كنند كه مجا لي براي استراحت فكري و روحي آنان باقي نمي ماند. جالب است كه حتي شركت در كلاس ها ي ورزشي به صورت فشرده نيز همين نتيجه رادربر خواهد داشت و جداي از اينكه وقت كودك صرف رفت وآمد هاي مكرر به مراكز آموزشي و ورزشي و... مي شود؛ ملزم شدن به حضور در ساعت مقرر مانند مدرسه او را كسل وخسته مي كند. بنابر اين نبايد پنداشت كه تنها راه پر كردن اوقات فراغت فرزندانمان نام نويسي آنان در كلاس هاي پر هزينه و... است. نكته مهم ديگر اين كه كودك ونوجون بايد از اين ايام احساس فراغت ونشاط داشته باشد وبه صورت ناخود آگاه نيز يادگيري در زمينه هاي مختلف در او افزايش يابد بنابراين پدر ومادراني كه علاقه دارند ضمن سرگرم شدن فرزندانشان يادگيري آنان را هم افزايش دهند لازم است موارد زير را رعايت كنند. تشويق كودك ونوجوان به بازي: واژه بازي معناي وسيعي را در بردارد ونبايد آن را ساده انگا شت. ژان پياژه بازي را در رديف عواملي كه در رشد هوشي وشناخت كودك ونوجوان تاثير دارند قرار مي دهد. بنابر اين نبايد فراموش كنيم كه بازي تجربه اي است كه كودك ونوجوان خود را درآن غرق مي كنند و براي آنها حتي ازكار براي بزرگتر ها اهميت بيشتري دارد. متاسفانه از سوي برخي از والدين اينگونه تصور مي شود كه كودك ونوجوان هنگامي بازي مي كنند كه كار مثبتي انجام نمي دهنددر صورتي كه بچه ها در مقاطع سني گوناگون به فراخور اقتضاي ذهني خودشان با بازي كردن موارد مختلفي از زندگي پيرامون خود را مي آموزند وتجربه مي كنند چنانكه براي كودكان از 1تا 5 سال بازي ؛ ابزار شناسايي محيط پيرامون و براي كودكان 6 تا 12 سال وسيله راه يافتن به اجتماع و... دانسته شده است. بازي در هر مرحله ازسن به خودشناسي كودك كمك مي كند وبرقراري ارتباط با ديگران را به او مي آموزد و تسهيل مي كند. روش حل مسئله ؛ تصوير سازي ذهني؛ تقويت ابتكار وخلاقيت ؛ تقويت استدلال و استفاده از مهارت زبان همه اينها از نتايج و پيامدهاي بازي است.از زمان تولد تا نوجوا ني؛ بازي سازنده؛ زواياي هوشي ؛ عاطفي؛ اجتماعي وجسماني كودك را گسترش مي دهد و آنان را براي يادگيري در آغاز دوره تحصيلي و ادامه آن و دروسي مانند خواندن؛ نوشتن ؛ رياضي؛ علوم و... كه نياز به تجارب قبلي كودك دارند ؛ آماده مي سازند . استدلال ومهات هاي اجتماعي نيز از بازي سرچشمه مي گيرد . تقويت اعتماد به نفس واطمينان خاطر كودك ونوجوان نيز از جمله مواردي است كه زير بنا وپايه بهداشت تن وروان است واز اين باب است كه بازي با جسم وروح كودك ونوجوان نيز ارتباط مستقيم و غير مستقيم پيدا مي كند . لذا پدران ومادران همانگونه كه به تغذيه كودكان خود اهميت مي دهند ودر طول روز و هفته براي تغذيه مناسب آنان مواد غذايي خاصي را در نظر مي گيرند براي تغذيه روح وروان آنان نيز بايد به اندازه كافي بازي را در نظر بگيرند. مهيا كردن محيط غني و امكانات بازي هاي مختلف فردي وگروهي؛ رفتن به گردشگاه هاي مختلف ؛ در معرض گفتگوي بزرگترها بودن و هر گونه تحريك بهنجار حواس اصلي كودك از مواردي هستند كه در پرورش هوش و استعداد كودك ونوجوان نقش به سزايي دارند. والدين بايد به دور از تفكر هاي حاكم بر جامعه نظير ثبت نام در يك كلاس مشخص يا پر هزينه؛ جلوگيري از بازي آزادانه كودك ونوجوان با اين تفكر كه اگر دور از چشم مربي و والدين انجام شود؛ باعث تخريب وانحراف آنان مي شود؛ عدم آگاهي از كاركرد ها و تعريف صحيح بازي؛ برداشت نادرست از رفتارهاي ظا هري كودك ونوجوان هنگام بازي به تشويق آنان براي فعاليت هاي گوناگون با عنوان بازي پرداخته حتي قسمتي از وقت خودشان را به بازي با آنان اختصاص دهند. فردريك فروبل (friedrich frobel ( معلم بزرگ آلماني كه او را پايه گذار كودكستان مي دانند مي گويد : بازي جلوه آزادانه روح كودك ونوجوان است . كودكان به بازي نياز دارند و اين نياز كاملا طبيعي وذاتي است ومهمترين ابزار آموزش آنها به شمار مي آيد . غذا ؛ محبت؛ اميد زير بناي رشد و تكامل كودكان و نوجوانان است و بازي اين زير بنا را محكم ومنسجم مي كند وبراي تندرستي؛ شادابي و بهره وري كودكان بسيار اهميت دارد. دراينجا خوبست به راهبردهايي براي بازي كودكان ونوجوانان اشاره داشته باشيم: - نقش حساس والدين و مربيان : والدين و مربيان نخستين همبازي هاي كودكان هستند و هر اندازه رابطه بازي ؛ تندرستي و نشاط روحي را بيشتر بشناسند در اين باره آگاهانه تر تصميم مي گيرند . 
- همكاري و احساس مسوليت وافزايش فرصت ها و امكانات : از سطح خانواده تا سطح ملي و همگاني بايد نسبت به تمهيد وتهيه امكانات بازي هاي سازنده براي كودكان ونوجوانان اقدام گردد واين امر به عنوان وظيفه اي ملي براي برآوردن يكي از حقوق اصلي كودكان ونوجوانان ؛ تلقي مي گردد. 


- تعادل ؛ تنوع و ميانه روي : مانند امر تغذيه كه در آن افراط وتفريط جايز نيست - بيرون رفتن از خانه : بازي و آزاد شدن كودك ونوجوان در دل طبيعت باعث مي شود ايام بازي براي آنان شادي بخش ؛ به ياد ماندني و اثر گذار شود علاوه برآن موجب تحرك آنان مي گردد لذا بايد جايگزين بازي هاي بدور از تحرك و فعاليت هاي جسمي شود. - در نظر گرفتن بازي به عنوان پديده اي مهم ومستقل : همانطور كه پيش از اين نيز گفته شد بازي بخش مهمي از زندگي كودك ونوجوان است ونبايد به عنوان پاداش فرمانبرداري و... براي آنان در نظرگرفته شود . - عدم تبعيض در بازي: نبايد كودكي در جمع كودكان ديگر از بازي محروم شود چرا كه براي او بازي يك فرصت است كه در صورت سلب ومنع از آن اثر نامناسبي بر روح او باقي خواهد ماند . - بازي هاي گروهي اثر گذاري بيشتري دارند: بازي با همسالان در رشد شخصيت؛ تعامل با ديگران و برقرار كردن ارتباط موثر با ديگران ؛ اثر گذارتراست لذا بهتر است جاي بازي هاي انفرادي را بگيرد. آموزش غير مستقيم كودكان ونوجوانان: 
اگر والدين از فرزندان خود بخواهند ايام تابستان را صرف مطالعه دروس يا رفتن به كلاس هاي تقويتي نمايند؛ معمولا 95 درصد با مخالفت روبرو مي شوند! واز آنجا كه نمي خواهند وقت آنان به بطالت بگذرد واز اين ايام براي يادگيري نيز استفاده گردد معمولا به ابزارهايي مانند: نصيحت ؛ زور؛ تهديد؛ تشويق بيجا و... متوسل مي شوند ومثلا مي گويند: زماني كه ما كودك يا نوجوان بوديم اين امكانات نبود يا اگربه اين كلاس نروي به مسافرت نمي رويم! ويا اگر بروي برايت فلان چيز را مي خريم و... كه همه اين كارها معمولا با شكست مواجه مي شود ودر آخر نتيجه مطلوبي نيزحاصل نمي گردد. پس بايد چكار كرد تا هم كودكان ونوجوانان از ايام تابستان خوداحساس رضايت و لذت داشته باشند وهم يادگيري و آموزش آنان فراموش نشود؟ بهترين كارها در اين گونه مواقع آموزش غير مستقيم است به عنوان مثال استفاده از c.dهايي كه هم جنبه بازي دارند وهم جنبه آموزشي و با زبان غير مستقيم دروسي مانند رياضي و زبان انگليسي و... را آموزش مي دهند ويا شركت در كلاس هايي كه به آموزش صرف نپرداخته باروش هاي تلفيقي ؛ تفريح ويادگيري را با هم مي آميزند؛ مفيد خواهد بود . خود والدين تاحدي كه از دروس فرزندانشان اطلاعاتي دارند مي توانند ضمن صحبت با آنان در هنگام تفريح به دوره دروس و يادآوري آنها بپردازند ويا باز هايي را ابداع كنند كه منجر به افرايش يادگيري كودكان ونوجوانان گردد مثلا لغات زبان انگليسي را روي كارت ها يي بنويسند و به صورت بازي هاي دستجمعي يا دو نفري كودك را غير مستقيم به آموختن معاني آنها تشويق نمايند ودر آخر نيز برنده را تشويق كنند. بااين روش ها مي توان مطمئن بود كه كودك حدا قل هاي را آموخته است ؛ علاوه برآن از آنجا كه آموختن اين حداقل ها براي او شادي آور و لذت بخش بوده است حتما زمينه اي براي علاقه او فراهم مي آورد و در آينده به صورت يك نياز در او متبلور خواهد گشت و چه بسا كودك ونوجوان خود ؛ در سال هاي آينده براي بيشتر دانستن از والدين تقاضاي فراهم آوردن زمينه هاي بيشتر يادگيري خود را بكند. به اين ترتيب هم امرآموزش او تعطيل نمي ماند هم علاقه مند مي شود وهم در آينده تقاضاي بيشتر دانستن براي او پيش خواهد آمد . برنامه ريزي متناسب با ايام تابستان: تفريح هاي سالمي مانند كوه نوردي ؛ پياده روي در پارك ها وجنگل ها ي اطراف شهر؛ بازي هاي پر تحرك مانند: فوتبال؛ واليبال و... با خانواده از جمله برنامه هايي است كه در فصل تابستان بيشتر مي توان از آنها استفاده نمود. بنابراين نبايد نشست و بيكار ماند تا ديگرا ن براي پر كردن اوقات فراغت فرزندانمان برنامه ريزي كنند ؛ خودمان از همين امروز مي توانيم بهترين متولي براي پر كردن اوقات فراغت كوركانمان باشيم.


نویسنده مطلب:معصومه حمزه زاده
+ نوشته شده در  یکشنبه هشتم مرداد 1391ساعت 10:22  توسط کلاس اول | 
 

منظور از افت تحصیلی چیست؟

افت تحصیلی کاهش نسبی فعالیت درسی و مطالعه یک دانش آموز در یک دوره نسبی  در مقایسه با دوره نسبی قبل از آن می باشد.مثلاً کسی که طی سه ماه نمرات در حد 15 داشته اما در دو هفته اخیر در تمامی یا تعدادی از دروس نمرات حدود 12 کسب کرده، می گوییم در حال حاضر نسبت به سه ماه پیش افت تحصیلی دارد. منظور از آوردن کلمه نسبی این است که افت تحصیلی تنها شامل دانش آموزان ضعیف نبوده حتی کسی که چند ماه پیش نمرات حدود 18 داشته اگر در حال حاضر نمرات حدود 16 کسب می کند ، دو نمره نسبت به دوره قبل افت دارد.

***************************

        عوامل موثر بر افت تحصیلی:

         ۱.عوامل مربوط به خود دانش آموز

·عوامل فیزیولوژیکی و جسمی مانند ضعف بینایی و شنوایی و غیره

·عوامل ذهنی و روانی مانند میزان هوش و قدرت حافظه و سلامت روانی

·نداشتن هدف واقعی و عینی و روشن از تحصیل

·عدم انگیزش درونی برای تحصیل و مطالعه

·نداشتن اعتماد به نفس کافی

·ضعف اراده در تصمیم گیری های تحصیلی و مطالعه و اجرای تصمیمات

·عدم برنامه ریزی دقیق از لحاظ زمان و میزان مطالعه روزانه

·نداشتن روش مطالعه مناسب برای دروس مختلف

·مهارت های مطالعه نادرست (مهارت های درست مطالعه در آخر این بحث ذکر  می گردد)

 

   ۲.    عوامل مربوط به خانواده

 

·اختلاف خانوادگی و خانواده آشفته ، طلاق فیزیکی یا روانی والدین ، وجود        نا مادری یا نا پدری و غیره

·اختلاف فرزندان با خانواده مانند لجبازی با والدین و اعتراض به جو خانواده

·وابسته و متکی نمودن فرزندان به والدین در امور درسی و تکالیف منزل از دوران ابتدایی

·تحقیر ، سرزنش و مقایسه نادرست فرزندان با همسالان موفق و در نتیجه پایین آوردن اعتماد به نفس و خود پنداری آنان

·تغییرات منفی در خانواده مانند ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و اعتیاد و غیره

·تغییر در جهت ارتقای سریع و غیر مترقبه سطح اقتصادی یا اجتماعی خانواده و از خود باختگی و غافلگیر شدن فرزندان و انواع انحرافات

 

        ۳ .     عوامل مربوط به مدرسه

· گروه همسالان مانند مزاحمت و شوخی های نابجا در کلاس درس

·رفتارهای نا مناسب عوامل اجرایی مدرسه مانند مدیر ، معاونین ، دبیران و مشاوران

·جو عمومی حاکم بر مدرسه از لحاظ درسی مانند سخت گیری بیش از حد دبیران در دادن نمره به خاطر بالا فرض کردن سطح علمی مدرسه یا همرنگ شدن دانش آموز با سایر دانش آموزان ضعیف با فرض اینکه همه دانش آموزان مدرسه ضعیف هستند.

 

         ۴.  عوامل مربوط به اجتماع

 

دوستان نا باب

استفاده نادرست از کلوپ های ورزشی ، بدن سازی ، بیلیارد و غیره

استفاده نادرست از کافی نت ها و گیم نت ها گذراندن وقت زیاد در خیابان ها و خارج از منزل

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم تیر 1391ساعت 20:6  توسط کلاس سوم | 
بربال فرشتگان

پیش کش به پدر شهیدم ‘ شهیدحمزه مهدی زاده

چند توصیه روان شناسی

۱-بی نظمي هاي فيزيكي تنش هاي موجود در زندگي را افزايش مي دهد .

2-   به مسائل كوچك فكر نكنيد و سعي كنيد تمام مسائل را كوچك شماريد تا به آرامش برسيد .

3-  وقتي چشم ها در آرامش باشند بدن آرام خواهد بود،با نگاه كردن به مناظر طبيعي و دور دستها به چشمان خود آرامش دهيد .

4-  قدر داني و حمايت خود را به كساني كه از شما حمايت مي كنند نشان دهيد و فراموش نكنيد كه از آن ها تشكر كني.

5-   آيا تا به حال فرد آرامي را ديده كه با صداي بلند صحبت كند ؟

6-  يكي از بهترين روش ها در برقراري آرامش اين است كه آسيب هاي جدي را به نگراني هاي جزئي تبديل كنيد .

7-  بازگو كردن مشكلات ،بيشتر وقت ها نيمي از حل آن است ،احساسات و مشكلات خود را به همسرتان بگوييد و آرامش بيشتري احساس كنيد .

8-   سعي كنيد محصولي را پرورش دهيد تا به آرامش برسيد .(باغبان ها آرام ترين افراد هستند) .

9-    سعي كنيد بيشتر آب بنوشيد آب به تازگي مغز كمك و حافظه را تقويت مي كند .

10-  به جاي غذاي مخصوصي كه به زحمت درست مي كنيد ميوه بخوريد تا در طول روز احساس آرامش بيشتري كنيد .

11-  در وجود درخت ها نوعي آرامش نهفته است هر وقت احساس خستگي كرديد كنار در ختي رفته و به درخت بنگريد.

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم تیر 1391ساعت 9:47  توسط کلاس سوم |